Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2022-04-06 10:27:27SprawozdaniaKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-04-06 10:27:05SprawozdaniaKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-04-06 10:27:01SprawozdaniaKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-04-06 10:23:43SprawozdaniaKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-04-06 10:23:16SprawozdaniaKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-04-06 10:22:37informacja dodatkowa .pdfKrajewska JustynaDodanie pliku
2022-04-06 10:20:38rachunek zysków i strat .pdfKrajewska JustynaDodanie pliku
2022-04-06 10:18:27zestawienie zmian w funduszu na dzien 31.12.2021.pdfKrajewska JustynaDodanie pliku
2022-04-06 10:15:41Bilan jednostki za 2021 rok.pdfKrajewska JustynaDodanie pliku
2022-04-06 10:11:02SprawozdaniaKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-04-06 10:10:26Sprawozdania archiwumKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-04-06 10:10:13Sprawozdania archiwumKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-03-30 12:29:42Deklaracja dostępności cyfrowejKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-03-30 12:20:52WNIOSKIKrajewska JustynaUsunięcie dokumentu
2022-03-30 12:17:35SprawozdaniaKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-03-30 12:16:38SprawozdaniaKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-03-30 12:10:32struktura organizacyjna inspektoratuKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-03-30 12:07:40struktura organizacyjna inspektoratuKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-03-30 12:02:32Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.docKrajewska JustynaAktualizacja pliku
2022-03-30 12:02:03Zasady przeprowadzania kontroliKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-03-30 12:01:59Zasady przeprowadzania kontroliKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-03-30 12:01:42Zasady przeprowadzania kontroliKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-03-30 11:58:22Wskazówki dla rolników w przypadku uboju poza rzeźnią. Krajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-03-30 11:56:37Wskazówki dla rolników w przypadku uboju poza rzeźnią. Krajewska JustynaAktualizacja dokumentu
2022-03-30 11:54:30Informacja dla hodowców bydła, owiec, kózKrajewska JustynaAktualizacja dokumentu