Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2021-03-30 22:29:44Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegoPyzik DamianAktualizacja dokumentu
2021-03-30 22:28:47Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdfPyzik DamianDodanie pliku
2021-03-30 22:27:31Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegoPyzik DamianAktualizacja dokumentu
2021-03-30 22:26:31LEWEPyzik DamianAktualizacja menu
2021-03-30 22:24:29Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegoPyzik DamianAktualizacja dokumentu
2021-03-30 22:24:21Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegoPyzik DamianUtworzenie dokumentu
2021-03-30 22:18:16SprawozdaniaPyzik DamianAktualizacja dokumentu
2021-03-30 22:17:50SprawozdaniaPyzik DamianAktualizacja dokumentu
2021-03-30 22:14:52SprawozdaniaPyzik DamianAktualizacja dokumentu
2021-03-30 22:12:16Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2020.pdfPyzik DamianDodanie pliku
2021-03-30 22:12:16Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020.pdfPyzik DamianDodanie pliku
2021-03-30 22:12:16Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020.pdfPyzik DamianDodanie pliku
2021-03-30 22:12:15Informacja dodatkowa na dzień 31-12-2020.pdfPyzik DamianDodanie pliku
2021-03-30 22:11:041.pdfPyzik DamianUsunięcie pliku
2021-03-30 22:09:591.pdfPyzik DamianDodanie pliku
2021-03-30 22:08:26SprawozdaniaPyzik DamianAktualizacja dokumentu
2020-11-30 21:55:29OGŁOSZENIAPyzik DamianAktualizacja dokumentu
2020-11-30 21:55:28OGŁOSZENIAPyzik DamianAktualizacja dokumentu
2020-11-30 21:55:10Wyznaczenia - 2021 r.Pyzik DamianAktualizacja dokumentu
2020-11-30 21:55:01Wyznaczenia - 2021 r.Pyzik DamianAktualizacja dokumentu
2020-11-30 21:55:01Wyznaczenia - 2021 r.Pyzik DamianAktualizacja dokumentu
2020-11-30 21:53:52Wyznaczenia - 2021 r.Pyzik DamianAktualizacja dokumentu
2020-11-30 21:50:24OgloszenieOWyznaczeniachRok2021.pdfPyzik DamianDodanie pliku
2020-11-30 21:50:23Oświadczenie Zleceniobiorcy na 2021.docPyzik DamianDodanie pliku
2020-11-30 21:50:23Załącznik nr 1 - wyznaczenia 2021.docxPyzik DamianDodanie pliku