Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jaśle

Redaktorem treści w Biuletynie Informacji Publicznej jest Małgorzata Ruszała.

tel. (13) 446-43-21

piwjaslo@poczta.onet.pl